Dash Restaurant

15 Victoria St

Liverpool City Centre                                                                                                                                                     Tel: 0151 236 2265

L2 5QS                                                                                                                                                             Info@dashrestaurants.co.uk